تصویب ویزای طلایی در اسپانیا

حق کار برای کسانی که اقامت اسپانیا را دریافت کرده‌اند به چه صورت است؟

مهمترین امتیازات خرید ملک در اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا از این طریق چیست؟

مدارک لازم برای دریافت اقامت اسپانیا با خرید ملک، چیست؟

فرآیند دریافت اقامت اسپانیا از طریق خرید ملک چیست؟

آیا اقامت در اسپانیا به اقامت دائم و دریافت پاسپورت منجر می‌شود؟

آیا در مدت پنج سال اولیه، محدودیتی برای سفر به کشورهای دیگر با داشتن اقامت اسپانیا وجود دارد؟

امتیازات خرید ملک و اخذ اقامت اسپانیا

فرم درخواست مشاوره