لیست املاک : Turkey
 • ترکیه ترکیه- آنتالیا
 • ۴00،۰۰۰ لیر
 • دو و چهار خوابه
 • 170 متر مربع
 • ترکیه ترکیه - آلانیا
 • 3۲۵،۰۰۰ لیر
 • ۱+۱، ۲+۱
 • از 65 تا 120
 • ترکیه ترکیه - آلانیا
 • ۳۶،۰۰۰ لیر
 • 1+1
 • از ۱۰۰ تا ۵۵۲ متر مربع​
 • ترکیه ترکیه - آلانیا
 • ۴5۵،۰۰۰ لیر
 • 1-4
 • از52.5 تا 202.5
 • ترکیه ترکیه - استانبول
 • ۱،۲۶۰،۰۰۰ لیر
 • 1+1،2+1،3+1،3.5+1
 • از ۶۲ تا ۲۰۵ متر مربع
 • ترکیه ترکیه - استانبول
 • ۴۲۵،۰۰۰ لیر
 • 1+1،2+1،3+1
 • از ۸۰ تا ۱۷۵ متر مربع
 • ترکیه ترکیه - استانبول
 • ۳۳۰۰۰۰ لیر
 • ۱+۱، ۲+۱
 • از ۶۰ متر مربع
 • ترکیه ترکیه - استانبول
 • ۲۲۹۰۰۰ لیر
 • ۱+۱، ۲+۱، ۳+۱
 • از ۶۵ تا ۱۶۵متر مربع
 • ترکیه ترکیه - استانبول
 • ۶۳۸،۰۰۰ لیر
 • 1+1،2+1،5+1​​،۸+۱​​
 • از ۱۰۰ تا ۵۵۲ متر مربع​
 • ترکیه ترکیه - استانبول
 • ۶۹۳،۰۰۰ لیر
 • 2+1،۳+1،۴+۱
 • ۱۰۲ تا ۲۴۱ متر مربع
 • ترکیه ترکیه - استانبول
 • ۶۶۳۰۰۰ لیر
 • ۱+۱، ۲+۱
 • ۷۷ متر
پروژه ۲۱۳ در منطقه کارتال​
 • ترکیه ترکیه - استانبول
 • 500000 لیر
 • ۱+۱، ۲+۱، ۳+۱
 • 165 - 60
فرم درخواست مشاوره