لیست املاک : Hungary
 • مجارستان مجارستان
 • پوند
 • 14
 • 8352 متر مربع (776 متر مربع)
 • مجارستان مجارستان-بوداپست
 • پوند
 • 1
 • 100
 • مجارستان مجارستان
 • 4255000 پوند
 • 9
 • 1200
 • مجارستان مجارستان
 • 415500 پوند
 • 1
 • از 86 مترمربع
 • مجارستان مجارستان
 • 19444 پوند
 • 2
 • 170
 • مجارستان مجارستان
 • 2175000 پوند
 • 24
 • از 650 مترمربع
 • مجارستان مجارستان
 • 5655000 پوند
 • 23
 • 6000
 • مجارستان مجارستان
 • 608000 دلار
 • ۳
 • از 608000 متر
 • مجارستان مجارستان
 • 759722 پوند
 • ۲
 • 120
 • مجارستان مجارستان
 • 320000 پوند
 • ۶
 • 450
 • مجارستان مجارستان
 • 2342280 پوند
 • ۲
 • از 97 مترمربع
 • مجارستان مجارستان
 • 110400 پوند
 • 1
 • 92
فرم درخواست مشاوره