لیست املاک : Greece
 • یونان یونان
 • 105،000 یورو
 • 2
 • 84 متر مربع
 • یونان یونان
 • 330،000 یورو
 • 2
 • 75 متر مربع
 • یونان یونان
 • 285،000 یورو
 • 2
 • 100 متر مربع
 • یونان یونان
 • 650،000 یورو
 • 4
 • 200 متر مربع
 • یونان یونان-آتن
 • قیمت از 255000 یورو
 • 1-3
 • از 51 متر
 • یونان یونان-آتن
 • قیمت از 250000 یورو
 • 3
 • از 100 متر
 • یونان یونان-آتن
 • قیمت از 258000 یورو
 • 2
 • 66 متر مربع
 • یونان یونان-آتن
 • قیمت از 252800 یورو
 • 1
 • از 67 متر
 • یونان یونان-آتن
 • قیمت از 350000 یورو
 • 1
 • از 76 متر
 • یونان یونان-آتن
 • 285000 یورو
 • 3
 • از 147 متر
 • یونان یونان - کرت
 • 425،000 یورو
 • 2
 • 170 متر مربع
 • یونان یونان - کرت
 • 1،980،000 یورو
 • 2
 • 135 متر مربع
فرم درخواست مشاوره