لیست املاک : Cyprus
 • قبرس الگارو-قبرس
 • 250000 یورو
 • 1-4
 • از 67-165 متر
 • قبرس الگارو-قبرس
 • 845000 یورو
 • 3-4
 • از 188 متر
 • قبرس الگارو-قبرس
 • 775000 یورو
 • 2
 • از 146 متر
 • قبرس الگارو-قبرس
 • 1275000 یورو
 • 2
 • از 165 متر
 • قبرس لیماسول-قبرس
 • 775000 یورو
 • 3
 • از 517 متر
 • قبرس لیماسول-قبرس
 • 525000 یورو
 • 1-2
 • از 40-109 متر
 • قبرس لیماسول-قبرس
 • 530000 یورو
 • 5
 • از 302.5 متر
 • قبرس لیماسول-قبرس
 • 600000 یورو
 • 5
 • از 312 متر
 • قبرس پافوس-قبرس
 • 367000 یورو
 • 1-2
 • از 40-109 متر
 • قبرس پافوس-قبرس
 • 350000 یورو
 • 1
 • 52 متر مربع
 • قبرس پافوس-قبرس
 • 160000 یورو
 • 1-4
 • از 49 متر
 • ترکیه قبرس - پافوس
 • 102،000 یورو
 • 2
 • 90 متر مربع
فرم درخواست مشاوره