آیا اقامت در اسپانیا به اقامت دائم و دریافت پاسپورت منجر می‌شود؟

آیا در مدت پنج سال اولیه، محدودیتی برای سفر به کشورهای دیگر با داشتن اقامت اسپانیا وجود دارد؟

درآمدهای حاصل از اجاره دادن خانه در یونان چگونه است؟

فرآیند خرید ملک در یونان و اخذ اقامت چگونه است ؟

مدارک مورد نیاز برای اخذ اقامت یونان از طریق خرید ملک، چیست ؟

با خرید ملک در یونان کدام یک از اعضای خانواده شما امکان دریافت این اقامت را دارند؟

مزایای دریافت اقامت در یونان از طریق خرید ملک چیست؟

کدام شهرها و محله‌ها برای خرید ملک در یونان مناسب‌ تر هستند؟

امتیازات خرید ملک و اخذ اقامت اسپانیا

امتیازات خرید ملک و اخذ اقامت یونان

امتیازات خرید ملک و اخذ اقامت ترکیه

فرم درخواست مشاوره