طرح کسب و کار نوپا (Startup)

بررسی اجمالی

مزایای این ویزا:

*این نوع ویزا امکان تمدید ندارد.

اخذ تأییدیه

ایده شما باید توسط یکی از نهادهای معتبر تأیید شود. این نهاد باید:

همچنین ایده کسب و کار شما باید از شرایط زیر برخوردار باشد:

شرایط:

اسنادی که باید ارائه دهید:

فرم درخواست مشاوره