سرمایه‌گذاری در انگلستان

بررسی اجمالی

مزایای این ویزا:

شرایط:

اسنادی که باید ارائه دهید:

مدارک لازم برای صندوق‌های سرمایه گذاری:

اگر قصد سرمایه گذاری از پول خود را دارید باید مدارک زیر را ارائه دهید (پول خود متقاضی):

پول شریک زندگی:

همچنین جهت استفاده از وجوه سرمایه‌گذاری خود، باید نامه‌ای را برای اثبات داشتن حساب در یکی از بانک‌های معتبر انگلستان ارائه کنید.این نامه باید:

شرایط تمدید ویزا:

فرم درخواست مشاوره