نبوغ در کارآفرینی (Innovator)

بررسی اجمالی

مزایای این ویزا:

شرایط:

برای اخذ تأییدیه، ایده کسب و کار شما باید دارای شرایط زیر باشد:

*اگر به دنبال تاسیس یک تجارت جدید هستید، باید مبلغ حداقل ۵۰ هزار پوند سرمایه‌گذاری کنید. اگر تجارت شما از پیش تأسیس شده و برای ویزای قبلی تایید شده باشد، نیازی به تامین بودجه سرمایه‌گذاری ندارید.

اشتراک بودجه سرمایه گذاری:

شما می‌توانید با سایر متقاضیان این ویزا مشارکت داشته باشید، ولی نمی‌توانید همان بودجه سرمایه‌گذاری را به اشتراک بگذارید.

هر متقاضی مبتکر در تیم شما، باید بودجه ۵۰ هزار پوندی داشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر تیمی دارای ۲ متقاضی مبتکر باشد، باید در مجموع ۱۰ هزار پوند سرمایه‌گذاری کند.

اسنادی که باید ارائه دهید:

فرم درخواست مشاوره