تمکن مالی

بررسی اجمالی

دریافت اقامت و پاسپورت اسپانیا از طریق تمکن مالی به این صورت است که شما با نشان دادن دارایی‌هایتان، می‌توانید اقامت و در نهایت پاسپورت این کشور را به دست آورید.

مزایا:

شرایط:

 

فرم درخواست مشاوره