درخواست قیمت 363990 دلار
اخذ شهروندی آمریکا آمریکا

توضیحات
6 اتاق خواب / 3.5 حمام / اتاق اوقات فراغت / لانایی / نوک / اتاق بازی تئاتر / گاراژ 2 اتومبیل / 2 داستان

سرمایه گذاری چند نمونه از املاک قابل توجه و مناسب برای سرمایه گذاری
بیشتر
 • واناتو واناتو
 • 45000000 واتوی وانواتو
 • 4
 • 1575
 • ترکیه ترکیه- آنتالیا
 • ۴00،۰۰۰ لیر
 • دو و چهار خوابه
 • 170 متر مربع
 • انگلستان انگلستان
 • پوند
 • ۷
 • از 9،550 متر
 • سنت کیس و سنت کیتز و نوویس - بندر کریستفه
 • 650،000 دلار
 • 1
 • 2500
فرم درخواست مشاوره