سرمایه‌گذاری در سایر شهرها

بررسی اجمالی

اخذ اقامت پرتغال از طریق خرید ملک و اخذ گلدن ویزا یکی از شیوه‌های پرطرفدار اخذ اقامت در سراسر دنیا محسوب می‌شود.

مزایا:

شرایط:

مدارک موردنیاز:

فرم درخواست مشاوره