طرح کسب و کار نوپا

بررسی اجمالی

مزایای اخذ تابعیت این کشور:

شرایط:

برنامه ویزا استارت‌آپ یک ویزای سرمایه‌گذاری عمومی است که به شما اجازه می‌دهد با شروع یک کسب و کار در هر نقطه از کانادا، به این کشور مهاجرت کنید.

برنامه کسب و کار شما باید از معیار‌های زیر برخوردار باشد :

شرایط الزامی برای کسب و کار :

 همچنین پس از دریافت اقامت دائم، باید اطمینان حاصل کنید که:

دانش زبان انگلیسی:

اثبات تمکن مالی:

نامه پشتیبانی:

شما باید یک نامه پشتیبانی از یکی از سازمان‌های تعیین شده دریافت کنید و ثابت کنید که آنها مایل به سرمایه‌گذاری و حمایت از کسب و کار شما هستند.

منظور از این سازمان ها موارد زیر است :

فرم درخواست مشاوره