خود اشتغالی

بررسی اجمالی

مزایای اخذ تابعیت این کشور:

برای مهاجرت به عنوان یک فرد خود اشتغال شما باید:

داشتن تجربه در زمینه مربوطه

شما باید حداقل یکی از دو شرط زیر را داشته باشید:

برای اقدام از این طریق شما باید در مدت زمان ۵ سال قبل از ارائه درخواست، دارای حداقل ۲ سال سابقه کار باشید.

اگر میزان تجربه کاری شما بیش از این باشد، می‌تواند امتیاز بیشتری برای شما به ارمغان آورد.

حداقل تجربه کاری شما باید یکی از موارد زیر باشد:

برای فعالیت‌های فرهنگی:

برای فعالیت‌های ورزشی:

معیارهای برنامه انتخابی

شما بر اساس موارد زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرید:

فرم درخواست مشاوره