اکسپرس انتری

بررسی اجمالی

اکسپرس انتری:

برنامه اکسپرس انتری سیستمی برای سازماندهی و پردازش درخواست‌های متقاضیان مهاجرت به کانادا بر اساس امتیازات حاصل از ارزیابی شغلی، تحصیلی، اقتصادی و … آنهاست. افراد با توجه به امتیاز کسب شده وارد یک استخر می‌شوند. دولت کانادا، دولت استان‌های کانادا و کارفرماها براساس نیاز خود، قادر به انتخاب مهاجرین از استخر ذکر شده هستند. متقاضیانی که امتیاز بالایی دارند و همچنین متقاضیانی که دارای پیشنهاد شغلی و یا انتخاب استانی می‌باشند، برای اقدام در خصوص اقامت دائم کانادا از طریق یکی از روش های ذکر شده دعوت خواهند شد. متقاضی می‌بایست ظرف ۶۰ روز درخواست آنلاین خود را برای اقامت دائم ثبت نماید. اداره مهاجرت ظرف مدت ۶ ماه از این تاریخ، به درخواست شما پاسخ خواهد داد.

*سیستم امتیازدهی در هر کدام از گروه‌های مختلف بسیار متفاوت است.
*تحصیل در کانادا می‌تواند امتیازی اضافی برای متقاضی به همراه داشته باشد.

فرم درخواست مشاوره